Steg För Att Bli Av Med Access 2010 #num Error

Hoppas detta webbplatsinlägg hjälper dig om du upptäcker 2010 #num-åtkomsten.

För de som har problem med sin dator, klicka här för att ladda ner detta rekommenderade reparationsverktyg.

Syntax slip-up (saknad operator) i dilemma berömda uttryck ‘TableName. Domän namn’. Notera. Platshållaren TableName representerar namnet på den begärda tabellen. Platshållaren FieldName avslöjar namnet som är associerat med områdesnamnet som normalt efterfrågas. Notera. Det här problemet kan vanligtvis uppstå med andra objekt än händelsetabeller.

3 Återvänd före GoSub 5 Ogiltigt alternativt proceduranrop eller så kan det vara argument 6 Brädda över 7 Minne fullt 9 Indexa utanför gränserna 10 Denna craps-tabell är listad eller tillfälligt låst 11 Division med hjälp av noll 13 Inkompatibla typer 14 Skriv ut motsvarande nummerutrymme 16 Uttrycket är för komplext 17 De begärda tekniska funktionerna kunde inte utföras 18 Användare som avbröts inträffade 20 Fortsätt utan fel 28 Otillräckligt stackutrymme 35 Definierar faktiskt vilken typ av underfunktion eller funktion som helst 47 För många program DLL-klienter 48

Fel vid laddning av DLL

Hur kan jag radera mitt nummer?

På en bärbar gitarr, även om du håller ned dessa FN-tangenter, använd NUM SCROLL-tangenterna för att aktivera denna funktion.På det senaste tangentbordet på skrivbordet trycker du på NUM LOCK eller SCROLL LOCK för att förlora funktionen och tryck länge så att du kan inaktivera funktionen.

Här är ett litet antal Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om installationen. Förstå detta fel. Artiklar är skrivna med avseende på specifika versioner av Access, men kan eventuellt gälla senare versioner.

 • ACC2000: Felpunkt vid start av Access Assistant
 • Förstå ett nytt fel när du kör Microsoft Access Wizard i Access 2002
 • 49 Felaktig DLL, kontakta amerika, avtal 51 Internt fel 52 Filnamn eller ogiltigt namn eller nummer på möjligheten 53 Filen hittades inte 54 Ogiltigt filläge 55 Filen är tillräckligt öppen 57 Enhets I/O-fel 58 Då finns filen 59 Ogiltig datalängd 61 Disk full 62 Ange före slutet av filen 63 Ogiltigt annonsnummer 67 För många filer 68 Enheten är inte tillgänglig 70 Tillstånd nekad 71 Disken är absolut inte nödvändigtvis redo 74 Det går inte att byta namn på extra enhet 75 Fel vid åtkomst av sökväg/fil 76 Sökväg hittades inte 91 Variabel även obestämt objekt med blockaspekt 92 Inte initialiserad för bild 93 Ogiltig mallsträng 94 Felaktig användning bland null 96 Objektsamlingar kan inte minskas eftersom problemet för närvarande skickar händelser till ett maximalt totalt antal momentmottagare som stöds 97 Kan inte komma i kontakt med en vänfunktion i ett syfte som inte är en träning som exempel på en klass 98 En egenskap, eller kanske till och med att du helt enkelt metodanrop, kan inte innehålla information till ett privat objekt, varken som ett argument eller som ett intäktsvärde 321 Ogiltig mapp för format 322 Kunde säkert organisera nödvändig temporär fil 325 Ogiltigt format i programfilen 380 Ogiltigt attributvärde 381 Ogiltigt urvalsindex för egendom 382 Okomprimerad installerad vid körning 383 Stöds inte specificerad (skrivskyddad egenskap) 385 Egenskapsmatrisindex krävs 387 Obehörig parameter 393 Får du inte stöd av att migrera så att det kommer att köras 394 För närvarande förstärkt (skrivskyddad egenskap) 422 Egendomen hittades inte 423 Egenskapen eller metoden borde inte hittas 424 Objekt som krävs 429 ActiveX-komponenten kan inte tillåta objekt 430 Klassen stöder förmodligen inte automatisering, och dessutom stubbar det förväntade gränssnittet 432 Filinformation per klassnamn kändes inte igen vid något skede i automatiseringen 438 Objekt stöder inte denna tillgång eller metod 440 Automatisk fel 442 Förlorad anslutning till lägesbibliotek samt objektbibliotek för fjärrskrivbord hjälper dig att bearbeta tabellen. Klicka på OK för att hjälpa dig ta bort länken. 443 Automationsobjektet har inte så mycket ett standardvärde 445 Object stöder knappast den här metoden 446 Objekt hanterar inte namngivna argument 447 Objekt stöder inte lokalitet 448 Namngivet argument hittades istället 449 inte ett riktigt väsentligt valfritt argument 450 Ogiltigt argumentnummer eller felaktig egenskapstilldelning 451 Procedurerna Property Let och Property Get som faktiskt definierats returnerade inte längre ett objekt 452 Ogiltigt sekvensnummer 453 Den vissa DLL-funktionen hittades inte 454 Kod användbar resurs hittades inte 455 Kodresurskorrigeringsfel 457 Denna betecknare är hittills associerad med en punkt i den här typen av samling 458 Den föränderliga använder en automatiseringstyp som vanligtvis inte alltid stöds i Visual Basic 459 Objekt eller klassrum stöder inte setp-händelser 460 Ogiltigt format för urklipp 461 Manlig medlemsmetod eller alternativt data hittades inte 462 Remote Computer Assistance Server existerar inte eller är otillgänglig 463 Klassen är inte dokumenterad på distriktsdatorn 481 Ogiltig bild 482 Skrivarfel 735 Det går inte att spara filen i TEMP 744 Söktext kommer istället för nödvändigtvis att hittas 746 Mycket lång ersättning 2001 Du har slutfört föregående [email protected]@@[email protected]@[email protected] 2002 Du försökte använda en eller flera funktioner som ofta inte var installerade i detta Microsoft [email protected]@@[email protected]@@1

  Skaffa det bästa PC-reparationsverktyget för din dator. Ladda ner nu.

  Access 2010 Num Error
  Dostep 2010 Numer Blad
  Errore Num Di Accesso 2010
  Toegang 2010 Num Error
  액세스 2010 Num 오류
  Zugriff 2010 Num Fehler
  Oshibka Dostupa 2010 Num
  Erreur D Acces 2010 Num
  Erro De Acesso 2010 Num
  Acceso 2010 Num Error

  Posts created 329

  Related Posts

  Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

  Back To Top