LÖST: Förslag Som Fixar MS SQL-fel 53

För de som har problem med sin dator, klicka här för att ladda ner detta rekommenderade reparationsverktyg.

I det här blogginlägget kommer konsumenterna att dela med sig av några av de möjliga orsakerna som kan gå till MS SQL Error 53 och helt enkelt kommer jag att ge några tillräckligt lätta lösningar som du kan prova i marknaden för att bli av med detta problem.Objekten i SQL Error 53 är redan följande: “Ett fel inträffade och dessutom kommunikation med SQL Server, antingen mobiltornsnätverk eller instansspecifik. Servern hittades sannolikt inte eller var otillgänglig. Kontrollera att instansnamnet har en tendens att korrekt och att SQL Server sannolikt kan konfigureras för att tillåta fjärranslutna vänner. (

 • 2 minuter. läsa
 • Kunde absolut inte öppna en anslutning till SQL Server 53 Timeout för inloggning har gått ut?

  Sortiment av femtiotre fel betyder att nätverkssökvägen inte används, försök att pinga servern på grund av rubriken, kontrollera servernamnet eller företagsnamnet, slutligen din länkade servers ddl nulled vbulletin, och kontrollera även dina programinställningar för Windows.

  Gäller endast: SQL Server (alla förbättrade versioner)

  Läs mer

  Attribut värde

  Produktnamn SQL-server Händelse-ID 53 Händelsekälla MSSQLSERVER Komponent SQLEngine Symboliskt namn Meddelandetext Ett fel inträffade vid anslutning till servern. När du ansluter till SQL Server kan denna nedgång orsakas av det inte särskilt svåra faktum att SQL Server-inställningar som standard inte tillåter fjärrarmband. (Provider: Named Provider, Channels Error: 60 – Kan inte öppna romance som har SQL Server) (.Net SqlClient Data Provider)

  Förklaring

  SQL Server-klienten kan inte läggas till servern. Det här felet bör uppstå eftersom klienten inte kan lösa forumnamnet eller att webbplatsens namn är felaktigt.

  Användaråtgärd

  ConvinceSe till att ofta hela din familj har angett den korrekta servern som finns på klienten skulle jag säga, och att du kan lösa det servernamnet från din själv. Du kan använda Windows-pingkommandot för att kontrollera TCP/IP-upplösningen.

  Se Se även

  Nätverksprotokoll och även nätverksbibliotek
  Konfiguration av klientnätverk
  Konfigurera patientloggar
  Aktivera eller inaktivera serverns socialiseringsprotokoll

  Läs mer

  Attribut värde

  Produktnamn SQL-server Händelse-ID 53 Händelsekälla MSSQLSERVER Komponent SQLEngine Symboliskt namn Meddelandetext Ett fel uppstod vid återlänkning till den nya servern. När du chattar med SQL Server kan det här felet bero på det faktum att SQL Server-inställningarna under Delinquency knappt tillåter fjärranslutningar. (Provider: Named Provider, Channels Error: 40 – Du kan öppna en anslutning istället (Kommunikation via SQL Server) (.Net SqlClient Data Provider)

  Förklaring

  SQL Server-klienten kan inte anslutas till datorn. Det här felet uppstår sannolikt eftersom klienten inte kan reparera serveretiketten eller att fjärrdatorns företagsnamn är felaktigt.

  Användaråtgärd

  Se till att du anger rätt personliga servitörsnamn på alla klienter och kan eventuellt lösa alla klientservernamn. För att kontrollera TCP/IP-namnparametern kan klienter använda kommandot ping i Windows operativsystem.

  Se Se även

  Nätverksprotokoll och leverantörsbibliotek
  Konfiguration av klientnätverk
  Konfigurera kundloggar
  Aktivera alternativt inaktivera servernätverksprotokoll

 • 2 min. uppspelning
 • Idag ska jag visa dig hur du ändrar SQL Server Error 53 (Network Gateway Not Found). Detaljerna för SQL Error 53 är följande: “Det ansågs vara ett nätverks- eller tidsperiodfel vid anslutning till SQL Server. Servern hittades knappt, nere eller oåtkomlig, undersök instansnamnet har optimerats för att tillåta fjärranslutningar. (Provider: Named Pipe Provider, Error: 40 – Du kan definitivt öppna en anslutning – servern) sql (Microsoft SQL Server, typ 53 fel)”

  ms sql error 53

  Du kan också se felet före felet femtiotre i detalj.

  Ett fel uppstod när man skulle kommunicera med servern. När det mappas till SQL Server är detta vad felet bör orsakas av att många SQL Server-standardinställningar inte tillåter fjärranslutningar. (Leverantör: Named Pipe Provider, Fel: 42 – Det går inte att öppna installationen till SQL (Server). Net SqlClient Data Provider)

  Orsak

  Problem med PC? Lös dem på några minuter.

  Har du ett datorproblem? Du är inte ensam. Faktum är att över 60 % av datorerna lider av någon form av fel eller kraschar vid en tidpunkt. Reimage är den bästa lösningen för att fixa dessa problem och få fart på din dator igen. Klicka här för att komma igång:

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna" för att starta skanningsprocessen
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella upptäckta problem

 • Microsoft SQL Server Error fifty three är mycket likt Error second thererrrs 55: Vid första anblicken inträffade ett specifikt fall eller ett nätverksfel vid tillbakalänkning till SQL Server. Som med SQL Server Error 40 kan SQL Server-klienten vanligtvis inte korrelera med SQL Instance-servern. Det här felet kan uppstå eftersom klientelet inte kan lösa värdnamnet som servern på Internet eller en persons värdnamn för servern är felaktigt för.

  Hur vet jag om SQL Server tillåter fjärranslutningar?

  Kontrollera om du tror att osannolika anslutningar är tillåtna för den här typen av server. I SSMS högerklickar du på ett visst namn på den aktuella instansen och väljer Egenskaper. Klicka på Connections-kroken och se till att rutan Tillåt virtuella anslutningar till den här faktaservern är markerad.

  Du kan fixa ett visst ämne av andra skäl, även om alla huvudorsaker är ett felaktigt webbplatsnamn eller -port. Jag har alla dessa möjliga positioner tillgängliga. Se de framtida styckena för Microsoft SQL Server Error 53.

  1. Felaktigt annonsnamn för SQL-instansservern vid anslutning till katalogen.
  2. Att ange ett dåligt portnummer kan resultera i SQL Server-fel 53.
  3. Inkomst av SQL Server kan inte köpas på grund av en lämplig brandvägg eller någon annan anledning. portar
  4. telnet 1433 eller porten på vilken SQL Server som körs på något slags löpband. Dessa portar kanske du bör blockeras.
  5. TCP/IP över namngivna rör är inaktiverat i SQL Server Configuration Manager.
  6. Fjärrinloggning kommer att inaktiveras för den här instansen på grund av SQL-server.Server
  7. SQL-webbläsartjänsten förblir stoppad.

  Lösning

  Vi måste kontrollera och undersöka flera parametrar för att bli av med Microsoft SQL Server-fel 53. För att åtgärda detta processfel, kontrollera som kommer från alla faktorer som nämns i när du följer punkter steg för steg.

  1. Ibland anger vi plötsligt felaktig information på internetdatorn. Var noga med att ange rätt namn på SQL Server-incidenserna när du ansluter till databasen, förmodligen kan du stöta på SQL Error 53.
  2. Försök att ansluta en IP-adress med alla adresser och portnummer, inklusive eller byta servernamnet i en sträng.
  3. Se till att SQL Server-företagen är igång.
  4. Kontrollera detaljerna för begäran. En brandvägg måste erbjudas mellan klientdatorn och hela databasservern. Portarna 1433 men 1434 bör lämnas som de är. Telnet båda portarna, se till att platserna är öppna.
  5. Hjälper dig att aktivera TCP/IP även namngivna pipes. Starta SQL Server Configuration Manager. I den vänstra lite expanderar du SQL Server Network Configuration samtidigt som du klickar på MSSQLSERVER Protocols. mssqlserver är du ser, namnet på SQL Server-platsen. Nu kommer ditt företag att se var och en av tidningarna för att hjälpa dig från den ljusa sidan. Högerklicka på de angivna protokollen och välj länken Aktivera för att aktivera båda protokollen.
  6. ms sql-fel 53

   Skaffa det bästa PC-reparationsverktyget för din dator. Ladda ner nu.

   Ms Sql Error 53
   Erreur Ms Sql 53
   Ms Sql 오류 53
   Error Ms Sql 53
   Blad Msql 53
   Ms Sql Errore 53
   Ms Sql Oshibka 53
   Ms Sql Fehler 53
   Erro Mssql 53
   Ms Sql Fout 53

  Posts created 338

  Related Posts

  Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

  Back To Top