Felsökningsriktlinjer För Panasonic Pt 50lcx63

Det visar sig att vissa läsare har stött på ett felmeddelande när de felsökte en Panasonic pt 50lcx63. Detta problem kommer att ta på grund av flera faktorer. Låt oss skriva om detta nu.

För de som har problem med sin dator, klicka här för att ladda ner detta rekommenderade reparationsverktyg.

: Du kommer bara att se lampbänkens ovansida återställas när du byter ut lampan.

1. Sätt tillbaka nätsladden i det korrekt säkrade vägguttaget. Flytta sedan strömknappen på projektorns skärm eller bara
fjärrkontrollen för att slå på strömmen.

2. Medan du ständigt trycker på VOL-knappen på projektorns skärm,
trycker du samtidigt in PIP- eller SPLIT-knappen på fjärrkontrollen
i mer än inte för många sekunder.

3. När lampåterställningsproceduren alltid är klar, kommer du att se den aktuella skärmen som visas ovan. (Den här skärmen kan eventuellt skilja sig
från den faktiska skärmen.)

Obs. När ljusarmaturens tidsåterställning är klar
släcks LAMP-indikatorn.

1. Stäng av TV:n, vänta tills strömindikatorns ben sträcker sig och blinkar rött, dra sedan ur prestandakabeln från vägguttaget. Låt TV:n svalna den mest effektiva efter 1 timme.

Problem med PC? Lös dem på några minuter.

Har du ett datorproblem? Du är inte ensam. Faktum är att över 60 % av datorerna lider av någon form av fel eller kraschar vid en tidpunkt. Reimage är den bästa lösningen för att fixa dessa problem och få fart på din dator igen. Klicka här för att komma igång:

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna" för att starta skanningsprocessen
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella upptäckta problem

 • [Om lamparmaturen kunde bytas ut snabbare:]
  Skärmmaskinens skärm har funktionen att på konstgjord väg kyla datorn. Under
  den första snabba normala driften av tillståndsfläkten efter att kontrollknapparna ofta är avstängda
  Tryck på VOL+-knappen på ämnet för
  projektionsskärmen och virtuellt-knappen

  Samtidigt är det bara ett fåtal som är större än 5. Fläktkonditionering tar cirka 10 minuter. LAMP-indikator
  LED-indikatorn blinkar klarrött nästan var som helst fem sekunder.

  3. Lossa lampskyddsskruven.
  När du har läst varningarna och säkerhetsåtgärderna på lampskyddet
  använder du en skruvmejsel för att lossa lampskärmens skruv.

  4. Lossa lampskruven.
  Använd en skruvmejsel för att lossa lampskruven. Fatta tag i lamphandtaget och släpp sakta ut lampan bort från hela
  projektionsduken.

  2. Ta bort frontkåpan.
  Placera dina egna fingertoppar djupt under fronten och bänd bort
  flikarna från hela skärmen.

  5. Sätt i ett helt nytt lamparmaturnummer, var uppmärksam på placeringsriktningen
  . Tryck ner mattans handtag för att se till att det sätts in ordentligt. Kassera den överflödiga lampan
  i enlighet med lokala miljöpolicyer. Använd en skruvmejsel för att dra åt
  glödlampsskruven och alla lampkåpor.
  Sätt tillbaka frontkåpan.

  [Obs. Se till att våra egna lampor och framlampsdörrar är otvivelaktigt säkra. I pro Annars
  löser alla motståndskretsar ut och enheten kanske inte slås på.]

  Försök inte att ta bort lampan när den är nära användning; därefter kan allvarliga brännskador uppstå. Innan du tar bort lampan, koppla bort
  strömförbrukningen från TV:n och vänta i ca 60 minuter så att lampan svalnar helt.

  Rör inte vid lampans fönsterdelar med tomma händer; Fingeravtryck, smuts och damm kan orsaka att lampan plötsligt går sönder och/eller gör bilden suddig. Det rekommenderas bara starkt att bära handskar om du byter lampan.

  Använd alltid den laddade lådan för att transportera den försänkta ljusaren för att undvika skador.

  panasonic rehabilitation 50lcx63 felsökning

  För att förhindra överhettning och/eller brand, se till att den nya glödlampan förmodligen kommer att vara säker.

  panasonic terapeut 50lcx63 felsökning

  Lampan producerade kvicksilver. Avfallshantera i enlighet med lokala miljöföreskrifter. Kontakta
  en lokal representant eller

  om du vill ha information om förenkling eller om hur du låter återvinna föremål

  1. Handböcker
  2. Varumärken
  3. Panasonic-manualer
  4. Övervaka
  5. 50LCX63 – PT – 50″ TV med bakprojektion

  Instruktioner och användarmanualer för Panasonic 50LCX63 – PT – 50 tums projektions-TV. Vi har 1 Panasonic 50LCX63 – PT – 50″ projektions-TV tillgänglig för gratis nedladdning av PDF: Användarmanual

  Skaffa det bästa PC-reparationsverktyget för din dator. Ladda ner nu.

  Posts created 329

  Related Posts

  Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

  Back To Top