Kroki Odzyskiwania W Celu Skonfigurowania Odpowiedniej Drukarki Sieciowej W Systemie Windows Server 2008

Dla tych, którzy mają problemy z komputerem, kliknij tutaj, aby pobrać zalecane narzędzie do naprawy.

W tym artykule wraz z moim partnerem opisujemy niektóre z możliwych celów, które mogą powodować, że sieciowa drukarka systemowa nie jest konfigurowana w systemie Windows Server 2008, a następnie wraz z żoną proponujemy kilka możliwych poprawki, które ludzie mogą próbować rozwiązać dla tego konkretnego problemu.Kliknij Start → Urządzenia jeszcze Drukarki.Kliknij Dodaj drukarkę.Wybierz opcję „Dodaj sieć”, „Bezprzewodowa” lub „Bluetooth Inkjet”.Potwierdź etykietę drukarki i, jeśli to konieczne, kliknij Dalej.Wybierz “Tak”, jeśli chcesz, aby ta drukarka była ustawiona jako urządzenie domyślne, a następnie kliknij “Dalej”.

Jak skonfigurować drukarkę bezpośrednio w systemie Windows Server?

Kliknij Start, wybierz Ustawienia, a następnie kliknij Drukarki. Kliknij dwukrotnie Dodaj drukarkę i uruchom Kreatora dodawania drukarki.

Usługi drukowania w systemie Windows Server 08 R2 umożliwiają udostępnianie drukarek w sieci, a następnie udostępnia właścicielom firm nową scentralizowaną infrastrukturę zarządzania drukarkami, która łączy wiele serwery wydruku, a także narzędzia z jednego narzędzia do obsługi drukowania.

Celem rozdziału „Podstawy systemu Windows Server 2008 R2” jest faktyczne omówienie konfiguracji systemu Windows Server 2008 R2 jako internetowego serwera hostingowego wydruku dla bieżącej i przyszłej kompilacji na lokalnym i opartym na logowaniu serwerze producenta drukarki.< /p>

Zainstaluj serwer wydruku

Jak to zrobić normalnie konfiguruję drukarkę sieciową na serwerze?

Otwórz Ustawienia, wybierz Urządzenia lub Drukarki i skanery. Następnie dotknij „Dodaj drukarkę”. Wybierz “Dodaj lokalny aplikator lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi” i kliknij “Dalej”. Kliknij „Dodaj prawie dowolną drukarkę”, a następnie „Utwórz konkretny nowy port”. Wybierz opcję Standardowy port TCP/IP i kliknij Dalej.

Jak zakończyć konfigurację i instalację modelu sieciowego?

Wybierz Start → Urządzenia oprócz drukarek.W narzędziu Alexa kliknij ten przycisk Dodaj drukarkę.Wybierz opcję Dodaj dobrą sieć, jednostkę bezprzewodową lub Bluetooth.Kliknij drukarki, których chcesz faktycznie używać.Kliknij Dalej, aby dodać najważniejszą drukarkę.Jeśli klienci tego chcą, zawsze ustawiaj tę konkretną drukarkę jako drukarkę domyślną.Naciśnij dalej by kontynuować.

Pierwszą częścią konfigurowania serwera wydruku systemu Windows Server 2008 R2 jest zainstalowanie roli serwera offline. Aby to zrobić, uruchom Menedżera serwera, wybierz “Role”, wybierz pozycję w drzewie we wszystkich lewym okienku i kliknij Dodaj role. W Kreatorze dodawania ról kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do prezentacji powitalnej, jeśli pojawi się jako dodatek do pomocy , a następnie wybierz opcję Usługi drukowania. Kliknij „Dalej” i przeczytaj wszystkie podane informacje, zanim po prostu ponownie klikniesz „Dalej” i przejdziesz do ekranu „Wybierz usługi ról”. Na tym wyświetlaczu LCD dostępne są różne znaczniki serwisowe, które można wybrać i opublikować zgodnie z opisem w interesującej tabeli:

Problemy z komputerem? Rozwiąż je w kilka minut.

Czy masz problem z komputerem? Nie jesteś sam. W rzeczywistości ponad 60% komputerów cierpi z powodu jakiegoś błędu lub awarii w pewnym momencie. Reimage to najlepsze rozwiązanie, aby rozwiązać te problemy i przyspieszyć działanie komputera. Kliknij tutaj, aby rozpocząć:

 • Krok 1: Pobierz Reimage i zainstaluj go na swoim komputerze
 • Krok 2: Uruchom program i kliknij „Skanuj”, aby rozpocząć proces skanowania
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby naprawić wykryte problemy

 • Parametry

  Opis

  Serwer wydruku Instaluje serwer druku i ponadto konsolę zarządzania drukiem. Powinno to być używane do konfigurowania procesów drukowania w systemie Windows Server 2008. Usługa LDP Instaluje usługę TCP/IP Printer Line Daemon (LPDSV), która umożliwia systemowi UNIX, Linux, w połączeniu z innymi komputerami zależnymi od Printer Line Remote (LPR0), drukowanie na serwerze fotograficznym. To ustawienie otwiera również idealny port w zaporze systemu Windows. Drukowanie dużo więcej w Internecie Tworzy witrynę Internetowych usług informacyjnych (IIS), w której użytkownicy bez wysiłku zarządzają drukarkami oraz łączą się i wyświetlają udostępnione drukarki hostowane na określonym serwerze, korzystając z protokołu IPP (Internet Printing Protocol). Domyślny adres URL dla typu witryny internetowej to http://nazwa_serwera/Drukarki, gdzie nazwa_serwera może być nazwą hosta, na którym działają usługi drukowania.

  Kiedy ważne są konkretne opcje, kliknij Dalej. Należy zauważyć, że często wybierane jest drukowanie internetowe i często rola IIS nie jest koniecznie ustawiona na serwerze, ten kreator poprosi o dodanie dodatkowych lokalizacji. Po wyświetleniu monitu kliknij Dodaj wymagane usługi ról. Kliknij „Dalej” na wszystkich stronach blogów informacyjnych, aż pojawi się mój ekran potwierdzenia. Po przeczytaniu tego podsumowania kliknij „Zainstaluj”, aby rozpocząć proces instalacji.

  Narzędzia do zarządzania usługami drukowania

  jak skonfiguruje drukarkę sieciową na serwerze hostingowym Windows 2008

  Po zainstalowaniu usług drukowania, wszystkie narzędzia do zarządzania projektami są natychmiast dostępne w systemie. Pierwszym z nich jest przystawka Zarządzanie drukowaniem, dostępna z menu Start -> Wszystkie programy -> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie drukowaniem. Zaawansowane narzędzie wiersza poleceń jest również dostępne jako narzędzie migracji kopii zapasowej wydruku. Plik wykonywalny o nazwie Printbrm.exe znajduje się w folderze %SystemRoot%System32SpoolTools.

  Jakie są kroki, aby zmienić drukarkę sieciową?

  Kliknij opcję Start, a następnie wybierz Ustawienia > Urządzenia > Drukarki i skanery.W sekcji Dodaj sprzęt i skanery wybierz Dodaj konkretną drukarkę lub skaner.Wybierz atrament, który dana osoba będzie chciała, a następnie wybierz „Dodaj instalację„Właściwość.

  Wiele użytecznych urządzeń VBscript jest jednakowo dostępnych w %SystemRoot%System32Printing_Admin_Scriptsen-US (zwróć uwagę, że jeśli użyjesz innej nazwy, gdy jeśli chodzi o en-US, większość ścieżek prawdopodobnie musiałaby zostać odpowiednio zamieniona). Skrypty są dostępne do konfigurowania drukowania na drukarkach atramentowych (prncfg settings.vbs), tworzenia list i zarządzania kartami drukarek (prndrvr.vbs), zarządzania wywołaniami drukowania (prnjobs.vbs), budżetowania kolejek drukarek (prnQctl.Publishing vbs), firm poligraficznych w usłudze Market dla Active Directory (pubprn.vbs), instaluj i zarządzaj określonymi komputerami (prnmngr.vbs) i zarządzaj gniazdami drukarki TCP/IP (prnport .vbs).

  Uruchamiające skrypty zazwyczaj używają konkretnego polecenia cscript.exe i jeśli prawie zawsze są uruchamiane bez żadnych środków zaradczych w wierszu poleceń, powinna zostać wyświetlona lista obsługiwanych opcji. Na przykład:

  cscript prnjobs.(R) vbsHost skryptów systemu Microsoft Windows w wersji 5.7Prawa autorskie (C) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.Składnia: prnjobs [-zmxl?] [-s serwer][-p drukarka][-j zadanie_id][-u nazwa użytkownika][-w hasło]argumenty:-j - uruchom identyfikator zadania-l - Lista wszystkich wolnych miejsc pracy przez e-mail-m - wznów pracę-p - i nazwa wiodącej drukarki-s - nazwa internetowa-u - nazwa prospektu-w dla hasła-x Anuluj 1 polecenie-z Zatrzymaj pracę normalnie-? - Wyraźnie pokazuj użycie poleceń na ekraniePrzykłady:prnjobs -z -p drukarka -r job_idprnjobs -l -p drukarkaprnjobs-l

  Dodaj drukarkę sieciową do serwera wydruku za pomocą automatycznego wykrywania

  Oczywiście serwer wydruku może być bezużyteczny bez poręcznych drukarek. Nic dziwnego, że kolejnym krokiem po wprowadzeniu usług drukowania jest dodanie drukarek fotograficznych. Drukarki mogą być połączone w sieć lub emocjonalnie zaangażowane w serwer społeczności. W całym konkretnym przypadku drukarek sieciowych należy je dodać ręcznie lub może poprzez automatyczne wykrywanie. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania Print Management wyświetla podsieć, w której znajduje się część serwera hosta, i wysyła zapytania o wszystkie elementy pakietu, które może zidentyfikować jako obiekty. Ponieważ drukarki atramentowe są rozpoznawane, powiedziałbym, że drukarki zespołowe, pojawiają się na liście rozmów, na której można je określić i dodać do serwera dzienników.

  Aby dodać drukarki sieciowe z automatycznym wykrywaniem, użyj narzędzia bezstronnego menedżera drukowania, wybierz „Start” -> „Wszystkie programy” -> „Narzędzia administracyjne” -> „Zarządzanie drukowaniem” , rozwiń Serwery wydruku. Lokalny lub zdalny komputer, do którego chcesz dodać zwykle nową drukarkę i wybierz opcję Dodaj drukarkę…. Kreator konfiguracji drukarki sieciowej może się bardzo dobrze otworzyć, jak pokazano poniżej:

  jak skonfigurować drukarkę sieciową w systemie Windows Server 2008

  Uzyskaj najlepsze narzędzie do naprawy komputera dla swojego komputera. Pobierz teraz.

  Posts created 329

  Related Posts

  Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

  Back To Top